Wetenschappelijk onderzoek

Home arrow Professionals arrow Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

In het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met het doel meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen slaap en psychiatrie en het optimaliseren van de behandeling van comorbide slaapstoornissen bij psychiatrische aandoeningen. 

Grotere onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd:

  • De invloed van vroegdetectie en –behandeling van slaapstoornissen op het verloop van psychiatrische stoornissen bij nieuwe patiënten van GGZ Drenthe (Marike Lancel). Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW en Espria  en wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor insomnie bij patiënten opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek (Maaike van Veen), uitgevoerd in samenwerking met het circuit Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe en deels gesubsidieerd door het Zorgondersteuningsfonds.
  • De ontwikkeling en evaluatie van cognitieve gedragstherapie voor insomnie die specifiek is aangepast aan complexe, klinische psychiatrische populaties (Marike Lancel). Aan dit multicenteronderzoek, dat financieel ondersteund wordt door Kwaliteit Forensische Zorg, werken tien verschillende forensische instellingen mee. 
  • Diverse studies naar de relatie tussen slecht slapen en impulsiviteit en agressie (Maaike van Veen): promotietraject onder supervisie van Marike Lancel, Robbert-Jan Verkes (Radboud Universiteit) en Femke Rutters (Amsterdam UMC).
  • Literatuuronderzoek naar de inzet van sederende antidepressiva voor behandeling van insomnie (Jeanine Kamphuis, Rixt Riemersma- van der Lek, Maaike van Veen).

Verder is er medewerking aan diverse (deels nog op te starten) projecten: een landelijke behandelstudie naar effect van cognitieve gedragstherapie bij insomie bij ouderen met een depressie; effectiviteit van kortdurende gedragstherapie voor insomnie in psychogeriatrische instellingen; de rol van slaap als leefstijlfactor in de psychiatrie.