Verwijzen

Home arrow Professionals arrow Verwijzen

Verwijzen

 

Extern (huisarts of andere zorginstelling)

Aanmeldcriteria
1. Patiënt heeft een hulpvraag op het gebied van slaap
2. Er is vastgestelde psychiatrische problematiek. Hiervoor loopt (binnenkort) behandeling, of de problematiek is na behandeling stabiel.
3. Patiënt is niet crisisgevoelig, of er is crisisbeleid bij SGGZ-behandeling elders
4. Leeftijd van de patiënt: 18 jaar of ouder
Bij een leeftijd onder de 18 jaar wordt u verzocht te overleggen met de behandelcoördinator van het Expertisecentrum (zie verder: overleg). Ook is een lopende behandeling bij een ggz-instelling gericht op kinderen en jeugdigen een voorwaarde.
5. U bent als verwijzer beschikbaar voor eventueel overleg over de uitkomsten van de diagnostiek en over de uitvoering van de behandeladviezen
6. Voor het kunnen doen van slaapdiagnostiek dient de patiënt in staat en bereid te zijn om (een deel van) de benodigde onderzoeken te ondergaan.
Zie: https://slaapcentrum.ggzdrenthe.nl/patienten/diagnostiek
Voor behandeling dient er voldoende motivatie en ruimte in het leven van patiënt te zijn om (gedrags)veranderingen toe te passen.

Overleg
Wanneer u naar aanleiding van deze criteria vragen hebt wordt u verzocht om contact op te nemen met de behandelcoördinator van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie. Dit geldt ook wanneer u een kind of jeugdige wil aanmelden. De behandelcoördinator kan met u de mogelijkheden en beperkingen bespreken. Tevens kan worden meegedacht over eventuele alternatieven, indien noodzakelijk.

Benodigde informatie in de verwijzing
- Aard en duur van de slaapklachten
- Aard en duur van de psychiatrische problematiek
- Psychiatrische en somatische voorgeschiedenis
- Huidige medicatie
- Huidige ggz-behandeling

Vergoeding
Belangrijk om te weten is dat het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie SGGZ-zorg levert. Dit betekent dat de zorg in principe volledig wordt vergoed, na het aanspreken van het eigen risico.
Zie ook :

https://slaapcentrum.ggzdrenthe.nl/patienten/kosten.

Intern (GGZ Drenthe)
1. Patiënt heeft een hulpvraag op het gebied van slaap
2. Er is vastgestelde psychiatrische problematiek
Hiervoor loopt (binnenkort) behandeling in de SGGZ  
3. Patiënt is niet crisisgevoelig, of er is crisisbeleid bij het team waar het regiebehandelaarschap ligt
4. Leeftijd van de patiënt: 18 jaar of ouder
Bij een leeftijd onder de 18 jaar wordt u verzocht te overleggen met de behandelcoördinator van het Expertisecentrum (zie verder: overleg). Verder is een lopende behandeling bij K&J psychiatrie een voorwaarde.
5. U bent als verwijzer beschikbaar voor eventueel overleg over de uitkomsten van de diagnostiek en over de uitvoering van de behandeladviezen.
6. Voor het kunnen doen van slaapdiagnostiek dient de patiënt in staat en bereid te zijn om (een deel van)  de benodigde onderzoeken te ondergaan. 

Zie: https://slaapcentrum.ggzdrenthe.nl/patienten/diagnostiek
Voor behandeling dient er voldoende motivatie en ruimte in het leven van patiënt te zijn om gedrags)veranderingen toe te passen.

Plaats van de zorg binnen GGZ Drenthe
Zorg van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie is een toevoeging op een lopende behandeling, wat betekent dat het regiebehandelaarschap in principe belegd blijft bij het verwijzende team. Wanneer de patiënt stabiel is en behandeling van de psychiatrische klachten niet nodig is is het mogelijk dat het Expertisecentrum de enige zorgaanbieder en dus regiebehandelaar is.
 
Overleg
Wanneer u naar aanleiding van deze criteria vragen hebt wordt u verzocht om contact op te nemen met de behandelcoördinator van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie. Dit geldt ook wanneer u een kind of jeugdige wil aanmelden. De behandelcoördinator kan met u de mogelijkheden en beperkingen bespreken. Tevens kan worden meegedacht over eventuele alternatieven, indien noodzakelijk.

Benodigde informatie in de verwijzing
- Aard en duur van de slaapklachten
- Aard en duur van de psychiatrische problematiek
- Psychiatrische en somatische voorgeschiedenis
- Huidige medicatie
- Huidige ggz-behandeling