Over ons

Over ons

Ella Alberts

Ella Alberts is werkzaam als verpleegkundige (met ervaring in de verslavingszorg) en is in opleiding tot somno-technoloog.
Lees verder


Esther Benz

Esther is de secretaresse en gastvrouw van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie. Voor al uw vragen en afspraken kunt u bij haar terecht.


Floor Bunk

Floor is gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie voert zij psychologische behandelingen uit gericht op langdurige slapeloosheid, nachtmerries en een verschoven dag-nachtritme.

> Lees verder


Inge Ensing 

Inge is gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en somnoloog. Zij is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en is geregistreerd gedragstherapeut VGCt®.

> Lees verder


Retta van der Hoek

Retta van der Hoek is werkzaam als laborant op het slaapcentrum. Zij is een van de vaste gezichten bij de begeleiding van de polysomnografie onderzoeken.


Jorik Hofman

Jorik Hofman is naast teammanager van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie ook teammanager van 4 ambulante forensische teams GGZ Drenthe.

> Lees verder


Judith Kramer 

Judith is werkzaam als verpleegkundige en is in opleiding tot somno-technoloog. Binnen het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie voert zij diverse onderzoeken uit ten behoeve van de diagnostiek van slaapproblemen.

> Lees verder


Marike Lancel

Marike is als bijzonder hoogleraar ‘slaap en psychopathologie’ verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie en Psychopathologie van de RuG.

> Lees verder


Esther Meijer

Esther is werkzaam als onderzoeksassistent bij het vroegdetectie onderzoek naar slaap en psychiatrie.


Teus Mijnster

Teus is werkzaam als psycholoog/promovendus bij het vroegdetectie onderzoek naar slaap en psychiatrie. Binnen het vroegdetectie onderzoek combineert hij deze studierichtingen om vanuit zowel de klinische, als wetenschappelijke invalshoek met slaap bezig te zijn.


Jadey van Neerbos

Jadey is sinds november 2021 werkzaam op het secretariaat en versterkt Esther op maandag en vrijdag. Voor al uw afspraken en vragen kunt u bij haar terecht. 


Rixt Riemersma-van der Lek

Rixt is psychiater en behandelcoördinator. De belangstelling en passie voor slaap en het functioneren van de biologische klok begon tijdens haar promotieonderzoek aan het Nederlands Herseninstituut bij Prof.dr. Swaab en Prof.dr. Van Someren. 

> Lees verder


Ilse Thomasson

Ilse is werkzaam als (OSAS-) verpleegkundige en somno-technoloog. Binnen het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie begeleidt zij patiënten bij de diverse onderzoeken die gedaan worden.

> Lees verder


Maaike van Veen

Maaike is psychiater en onderzoeker. Tijdens het werk als psychiater op verschillende plaatsen komt telkens weer naar voren hoe essentieel slaap is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn. 

> Lees verder


Wimjan Verf

Wimjan is gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).
Bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie voert hij met name cognitieve gedragstherapie uit gericht op langdurige slapeloosheid en verschoven dag-nacht ritme.

Lees verder