Diagnostiek

Home arrow Patiënten arrow Diagnostiek

Diagnostiek

We doen uitvoerig diagnostiek om tot een goed onderbouwde conclusie en behandeladvies te komen. Na het afnemen van vragenlijsten en het voeren van een intakegesprek wordt besloten welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. Hieronder worden alle mogelijke onderdelen van de diagnostiekfase beschreven. 

Vragenlijsten

Voorafgaand aan de intake krijgt u vragenlijsten toegestuurd, of ze worden aan u meegegeven tijdens de intake. Deze vragenlijsten hebben tot doel uw slaapproblemen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn ondersteunend aan de diagnostiek van uw slaapproblemen. 

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt uw slaap(klachten) uitgebreid in kaart gebracht. Hierbij wordt uw hulpvraag omtrent de slaap besproken. Het intakegesprek wordt gevoerd door een arts of psycholoog en duurt één à twee uur.

Er is aandacht voor de geschiedenis van uw slaapproblemen, hoe het slapen nu gaat en of er slaapverstoorders zijn tijdens de nacht, zoals bijvoorbeeld pijn of ademhalingsproblemen. Ook wordt er gevraagd naar de gevolgen die de slaapproblemen hebben overdag. De psychische klachten die u ervaart worden (kort) besproken, evenals eventuele lichamelijke klachten en er wordt gekeken naar uw medicatie-inname en middelengebruik zoals cafeïne, nicotine, alcohol en drugs.

Aan de hand van het intakegesprek wordt besloten welk aanvullend onderzoek nodig is om tot een complete diagnose te komen. Zie voor uitleg van de meest voorkomende onderzoeken en tests de overige kopjes op de pagina 'Diagnostiek'. 

Actigrafie

Actigrafie is een meetmethode die uw slaap-waakpatroon over een langere periode registreert. Een actiwatch is een soort horloge dat beweging (activiteit) meet. Met behulp van software wordt uit die meting afgeleid hoe uw slaapwaakpatroon is. Er wordt een inschatting gemaakt van onder andere de hoeveelheid en het patroon van activiteit overdag en ’s avonds, de bedtijden, de tijd in bed, de slaaptijd, het aantal keren wakker worden en lichamelijke onrust gedurende de nacht. In de week of weken dat u de actiwatch draagt houdt u een slaap-waakdagboek bij ter aanvulling op en vergelijking met de gegevens van de actigrafie.

Polysomnografie (klinisch/ambulant)

Afhankelijk van welke klachten u precies heeft zal worden besloten of een slaapregistratie nodig is. Dit heet een polysomnografie (PSG). Een PSG kan bij u thuis plaatsvinden (ambulant: APSG) of in een kliniek van GGZ Drenthe (klinisch: KPSG).  

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van diverse apparatuur uw slaap gemeten. Uw hersengolven worden gemeten en daarnaast doen we andere metingen van onder andere de ademhaling, hartslag en spierspanning. Wanneer u het slaaponderzoek thuis doet zult u op locatie van het Expertisecentrum aangekoppeld ('geplakt') worden en komt u de volgende dag weer terug om alles af te laten koppelen. Wanneer u op locatie het slaaponderzoek doet wordt u ontvangen op de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en overnacht u daar. De FPK is op hetzelfde terrein als het Expertisecentrum.

In onderstaand filmpje is te zien hoe een klinische polysomnografie verloopt.

Melatoninebepaling

Wanneer sprake is van slaapproblemen die te maken hebben met de biologische klok kan er onderzoek gedaan worden naar de timing van de productie van het hormoon melatonine. Dit noemen we een DLMO-onderzoek: Dim Light Melatonine Onset. Tijdens dit onderzoek verblijft u 12 of 24 uur in gedimd licht op de klinische locatie van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie, namelijk in de Forensische Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe. Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat er weinig licht aanwezig is draagt u gedurende de 12 of 24 uur een zonnebril. U krijgt op vastgestelde tijden een watje waar u op kunt kauwen, hierin wordt uw speeksel verzameld. 

Dutjestest

Het kan zijn dat er een indicatie is voor een 'dutjestest', de Multiple Sleep Latency Test (MSLT). In dit onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak van overmatige slaperigheid overdag. U wordt gevraagd om vier keer een dut te doen gedurende de dag. Tijdens deze dutten wordt gekeken hoe snel u in slaap valt en welke slaapstadia er op treden.

De MSLT vindt plaats in de Forensisch Psychiatrische Kliniek en is meestal aansluitend op een KPSG (zie elders op deze pagina). Het onderzoek duurt van 8:00 tot ongeveer 17:00 uur. Om 8:00 wordt u gewekt, waarna u om 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00 uur gevraagd wordt om te proberen te gaan slapen gedurende 20-35 minuten. Na het onderzoek worden de elektroden verwijderd en kunt u weer naar huis.