Patiënten

Home arrow Patiënten

Patiënten

Slaapproblemen komen vaak voor in combinatie met psychische problematiek. In de meeste gevallen wordt de psychische stoornis behandeld en is er weinig aandacht voor de slaapproblematiek. Uit onderzoek blijkt echter dat het behandelen van slaapproblemen ook het herstel van psychische stoornissen kan versnellen.

Het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie onderzoekt wat de oorzaak is van de slaapproblemen, binnen de context van de aanwezige psychische klachten en eventuele medicatie en lichamelijke aandoeningen. Op basis van de diagnose wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en uitgevoerd. Het Expertisecentrum voor Slaap en Psychiatrie richt zich op de behandeling van slaapstoornis; de behandeling van de psychische problemen worden idealiter voortgezet door de verwijzende behandelaar. 

Indien het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie de enige GGZ-behandelaar is, bijvoorbeeld na verwijzing door de huisarts of verwijzing vanuit de Generalistische Basis GGZ, zal in overleg worden bepaald of behandeling van de psychische stoornis tevens bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie kan plaatsvinden, of dat we doorverwijzen naar een andere instelling of praktijk.