Home arrow Jorik Hofman

Jorik Hofman

Jorik Hofman is naast teammanager van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie ook teammanager van 4 ambulante forensische teams GGZ Drenthe. 

Als teammanager geeft hij leiding aan regieverpleegkundigen, regie agogen, regie behandelaren en zorg secretariaten die aan de verschillende teams gekoppeld zijn. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het  begeleiden, instrueren, coachen en motiveren van teamleden. Samen met een inhoudelijk eindverantwoordelijke in de rol van behandelcoördinator, bewaakt hij  werkzaamheden op kwaliteit en kwantiteit  en is hij verantwoordelijk voor het behandel- en werkklimaat in de teams. 

Terug naar overzicht