Home arrow Cursus Psychofarmaca en slaap

Cursus Psychofarmaca en slaap

Psychiaters Rixt Riemersma en Maaike van Veen geven een korte cursus over de effecten van psychofarmaca op de slaap. Hierbij ligt het aandachtspunt op de medicamenteuze aspecten van behandeling van slapeloosheid. 

Data
Najaar 2022 (data volgt)

Doelgroep
We nodigen psychiaters, (huis)artsen, AIOS en verpleegkundig specialisten van harte uit om de cursus bij te wonen. 

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit twee delen van anderhalf uur. De docenten presenteren de cursus gezamenlijk vanuit de GGZ Drenthe opleidingsstudio. Hierbij gebruiken zij digitale middelen zoals Mentimeter, om de theoretische kennis op een interactieve wijze te bespreken en toetsen.

Het eerste deel is basaal (neurobiologisch) van aard en start met een overzicht over processen die slaap en waak reguleren. Voor een passende inzet van psychofarmaca voor slaapstoornissen, is kennis van de verschillende slaapstoornissen en diagnostiek daarvan nodig. Voorts worden diverse belangrijke aspecten van psychofarmaca en hun invloed op de processen die slaap reguleren behandeld. Daarin komen diverse subgroepen psychofarmaca aan de orde, zowel wat betreft hun potentie voor behandeling als verstoring van de slaap.

In het tweede deel gaan we in op somatische aspecten, zoals comorbide slaapstoornissen en effecten van somatische farmaca op de slaap. Factoren die samenhangen met leefstijl, zoals gebruik van nicotine, cafeïne en alcohol komen eveneens aan bod. Specifieke aandacht is er voor de bijwerkingen en eventuele invloed op de rijvaardigheid, omdat deze vaak de keuze voor bepaalde middelen voor individuele patiënten sterk beïnvloeden.

De geldende richtlijnen en niet-farmacologische interventies komen tenslotte kort aan bod. Deelnemers krijgen praktische adviezen over de farmacologische aspecten van het behandelen van slaapproblemen in de psychiatrie, waarbij er wederom aandacht is voor het afwegen van voor- en nadelen en het belang van goede begeleiding bij de wens van patiënten tot afbouwen van langdurig gebruikte slaapmedicatie.

Aan de hand van casuïstiek vertalen we de theoretische kennis op interactieve wijze naar de klinische praktijk.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus Psychofarmaca en slaap:

  • kennen deelnemers de processen die van belang zijn voor het reguleren van slaap en waak;
  • hebben deelnemers handvatten om diagnostische afwegingen te maken met betrekking tot slaapproblemen in de psychiatrie;
  • weten deelnemers welke effecten verschillende psychofarmaca hebben op diverse neurotransmitters die van specifiek belang zijn voor het beïnvloeden van slaap en waak;
  • kennen deelnemers de belangrijke eigenschappen van psychofarmaca die invloed hebben op de keuze van specifieke middelen voor het behandelen van slaapproblemen (werkingsduur en bijwerkingen);
  • weten deelnemers waar zij op moeten letten bij patiënten met een combinatie van psychiatrie, somatiek en slaapproblemen, die psychofarmaca gebruiken;
  • hebben deelnemers kennis van de plaats van psychofarmaca ten opzichte van niet-farmacologische interventies, gebaseerd op de geldende richtlijnen;
  • kennen deelnemers de stappen die nodig zijn voor een verantwoorde afbouw van slaapmedicatie.

Programma
De cursus Psychofarmaca en slaap wordt over twee dagen gegeven. Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: 15.30-16.00:      Opbouw en regulatie van het slaap-waak ritme, neurobiologische aspecten

16.00-16.30:      Gevolgen van verstoorde slaap, verschillende typen slaapstoornissen

16.30-17.00:      Psychofarmaca en invloed op slaap-waakritme

Dag 2: 15.30-16.00:      Vervolg psychofarmaca, invloed van somatische farmaca en leefstijl

16.00-16.30:      Behandelrichtlijnen: cognitieve gedragstherapie versus medicatie

16.30-17.00:      Afwegingen per individuele patiënt: inzet en afbouwen van slaapmedicatie

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 110,-.
Voor medewerkers van GGZ Drenthe zijn de deelnamekosten € 95,-
Na inschrijving ontvang je een betalingsverzoek.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en VSR.

Inschrijving 
Mail om je in te schrijven naar slaapcentrum@ggzdrenthe.nl.