Home arrow Cursus cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis

Cursus cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis

Data
6 september en 12 oktober 2022 = VOL !

Locatie
Zo mogelijk fysiek, dan op het terrein van GGZ Drenthe, gebouw ’t Proathoes, zaal 2.
Indien fysiek niet mogelijk is dan wordt de cursus via Teams gegeven.

Doelgroep
Psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten van binnen en buiten GGZ Drenthe.

Inhoud van de cursus
Chronische insomnie (DSM-5: insomniastoornis) is de meest voorkomende slaapstoornis en komt vaak voor in combinatie met andere psychische stoornissen. Chronische insomnie is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten en houdt deze ook in stand. Het is dus belangrijk om een insomniastoornis te diagnosticeren en te behandelen.

Deze cursus is bedoeld om kennis te verkrijgen over slaap, chronische insomnie en de evidence based behandeling van eerste keus hiervan: kortdurende cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I).

In deze cursus wordt overgebracht hoe gezonde slaap in zijn werk gaat en wat er mis gaat in het geval van chronische insomnie. De diagnostiek en behandeling van deze stoornis komen uitgebreid aan bod. Psycho-educatie, gedrags- en cognitieve interventies passeren in verschillende vormen de revue en we gaan oefenen met diverse onderdelen van het CGT-I protocol. Op de tweede dag is er tijd voor casussen van de cursisten en lichten we de rol van slaapmedicatie toe. Tot slot wordt ingegaan op de toepassing van CGT-I bij jongeren en ouderen en wordt kort de behandeling van nachtmerries en circadiane ritmestoornissen besproken.

Leerdoelen

  • kennis over slaap;
  • uitgebreide kennis over chronische insomnie;
  • kennis en kunde betreffende cognitieve gedragstherapie voor insomnie;
  • basiskennis over medicamenteuze behandeling van insomnie;
  • basiskennis over behandeling van nachtmerries en circadiane ritmestoornissen;
  • basiskennis over behandeling bij specifieke doelgroepen jongeren en ouderen.

Docenten
Mw. I.M. Ensing, MSc, gz-psycholoog, somnoloog, gedragstherapeut VGCt®

Mw. Dr. R.F. Riemersma-van der Lek, psychiater, behandelcoördinator
 
Zie: Praktische informatie > Over ons

Accreditatie
- NVvP: 12 punten
- VSR: 12 punten
- FGzPt: 13 punten
- VGCt: 13 punten

De cursus is goedgekeurd door de CBT-I Academy van de European Sleep Research Society.
Er wordt een certificaat van deelname uitgereikt bij tenminste 80% aanwezigheid.

Kosten
Medewerkers GGZ Drenthe: 400,- euro
Externen: 600,- euro

Inclusief lunch

Medewerkers van GGZ Drenthe kunnen zich inschrijven via het Leerportaal;
Inschrijving CGT-I 6/9 en 12/10 2022 interne deelnemers

Externe deelnemers kunnen een e-mail onder vermelding van naam, functie en werkplek sturen naar slaapcentrum@ggzdrenthe.nl waarna zij een link voor inschrijving ontvangen.

De cursus gaat door vanaf 8 deelnemers, met een maximum van 16 deelnemers. 

Annulering met restitutie van de kosten is mogelijk tot 1 week voor de eerste cursusdag.

Aanbevolen literatuur
Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. (2017) European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. Journal of Sleep Research, 26(6), 675-700.
Verbeek, I & Van de Laar, M. (2015a). Behandeling van langdurige slapeloosheid. Protocollen voor de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  

Meer informatie
https://issuu.com/vgct1/docs/00_vgct_0121_totaal_lr/s/12583457
www.youtube.com/watch?v=zPzkmMyZjNQ
www.youtube.com/watch?v=sjR4Mou-eAQ
www.vgct.nl/artikelen/nieuws/public/2019/09/podcast-met-jaap-lancee