Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie

Het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen bij volwassenen die daarnaast psychische klachten hebben. 

Slaapproblemen komen vaak voor bij psychische aandoeningen en deze beïnvloeden elkaar over en weer. Onderzoek naar het bestaan van een slaapstoornis geeft de mogelijkheid deze te behandelen en zal ook de behandeling van de psychische stoornis ten goede komen.

Actueel

18 juni 2021: Congres over slaapstoornissen in de psychiatrie

Onder redactie van collega's Maaike van Veen en Marike Lancel en oud-collega Jeanine Kamphuis is een boek verschenen over slaapstoornissen in de psychiatrie.. Op vrijdag 18 juni spreken zij over dit onderwerp op een landelijk congres.

De eerste glossy van de Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak onderzoek (NSWO) staat online!

Een uitgebreid overzicht van in 2019/2020 verschenen slaapgerelateerd onderzoek, waarin ook het wetenschappelijk werk van diverse collega’s van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie opgenomen is.

Overzicht

Voorbeelden van slaapproblemen:

  • Problemen met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker worden;
  • Rusteloze benen die het inslapen belemmeren;
  • Ademhalingsproblemen tijdens de slaap;
  • Overmatige slaperigheid overdag;
  • Opvallend gedrag tijdens de slaap, zoals slaan/schoppen en slaapwandelen;
  • Nachtmerries.

Psychische aandoeningen hangen vaak sterk samen met de kwaliteit, de duur en/of de timing van de slaap. Daarnaast kunnen medicatie en lichamelijke aandoeningen een negatieve invloed hebben op de slaap. 

Het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie onderzoekt de mogelijke oorzaken van de slaapproblemen binnen de context van de psychische aandoening. Lichamelijke aandoeningen en medicatiegebruik worden meegenomen om tot een compleet beeld te komen. Via het menu van deze website komt u meer te weten over het diagnostiektraject en de mogelijke behandelingen.

Het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie valt onder de Specialistische GGZ.